Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2013

22:48
#weed #smokeit #cannabis #hobby #ganja #espana #lloretdemar #good #stuff
22:39
this is good music
22:35
Podobieństwo jest cechą wszystkiego co jest.
Wszystko, co jest, jest podobne.
Każdy z nas jest podobny do kogoś innego.
Nie bądź sam, bądź podobny.
Uniform jest obrazem twojego podobieństwa.
Twoje "ja" przekształca się na obraz i podobieństwo uniformu.
Inni nie są inni, Jeśli ty jesteś taki sam. 
Podobieństwo jest gwarancją czystości.
Czystość jest nową formą miłości..
Miłość pochodzi z podobieństwa.
Biel jest kolorem miłości czystej i podobnej.
Biel jest piękna.
Piękno jest nietrwałe.
Miłość jest nietrwała.
Biel jest nietrwała jak piękno i miłość.
Życie bieli jest krótkie i kończy się upadkiem w szarość.
Twoje życie jest krótkie i kończy się upadkiem w szarość.
Twoje życie jest jak biel - piękne, nietrwałe i kończy się upadkiem w szarość.
Użyj je i wyrzuć.
— Przemek Nowakowski

July 02 2012

12:05
7205 fc8a 500
espana
12:03
12:02
7187 12c2 500
Reposted bySinlessSatanistkatre
12:02
7185 9583
Reposted byzakazane zakazane
12:01
7181 c78b 500

April 24 2012

16:20
Jul 4

Justice,The XX,Bon Iver,SBTRKT,M83,Friendly Fires

Opener,Festival/Gdynia-Poland Add this event to a calendar application

March 12 2012

15:58
Bliskość śmierci zawsze sprawia, że staramy się żyć lepiej. 
— Paulo Coelho, Zahir
Reposted byzakazanezakazanezakazane

February 25 2012

22:15
8805 e6b9
Reposted byhardbitchzakazane
12:17
1780 1234 500
Reposted fromchudosc chudosc
12:15
5663 4e86
Reposted fromchudosc chudosc
12:14
3904 b29d 500
Reposted fromchudosc chudosc
12:14
3861 e737
Reposted fromchudosc chudosc
12:13
8462 8d17 500
Reposted fromchudosc chudosc

February 24 2012

20:43
Play fullscreen
PRZEPIĘKNE TO ZA MAŁE SŁOWO.
00:43
00:41
9846 4772 500
00:41
8693 b4f0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl